Invitation til præsentation og samarbejdsmøde. Onsdag den 10. maj kl. 19 i Chess House.

Hermed indkaldes til præsentation OG samarbejdsmøde onsdag den 10. maj kl. 19:00. Mødet er for alle med en positiv interesse i Chess House og de aktiviteter, der foregår i og omkring vores skakhus.
Er du medlem, junior-forælder, tidligere, nuværende eller kommende bruger af vores hus, er du velkommen til at deltage i mødet og komme med dit indspark omkring, hvad der skal ske fremover, og hvad du evt. kan bidrage med.

Mødet indledes med en præsentation af en lang række tiltag og aktiviteter, der sker og vil komme til at ske i Chess House i 2017/2018.
Præsentationen er ved Sven Christensen, (nyvalgt) formand for Chess House.

Kom og vær med til at præge fremtiden i hele Danmarks skakhus.